info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

סעדים דחופים במשבר הקורונה

סעדים דחופים במשבר הקורונה,
האם במשבר הקורונה,  בתי המשפט עובדים? האם בכלל יש מי שייתן החלטות?
כן, בהתאם לתקנות אכן יש לנו לאן לפנות. בתי משפט לענייני משפחה ובתי דין רבניים אומנם פועלים במתכונת מצומצמת, אך הם עובדים!.
איזה הליכים כן יתקיימו ויתקבלו? בקשות למזונות זמניים, בקשות הקשורות לקטינים וזמני שהות, ענייני אלימות במשפחה, ענייני אפוטרופסות דחופים ועוד.
סעדים דחופים במשבר הקורונה נענים, ובתי משפט ובתי הדין ייטו לתת החלטות לגביהם. גם במצבי חירום עדיין המערכת המשפטית תיתן מענה לדברים הלו
שכן מדובר בסעדים דחופים ולעיתים גם בהולים שכן ילדים עדיין זקוקים למזון על שולחנם, ישנם שאלות שעולות לגבי זמני שהות, ישנם ענייני אלימות במשפחה בהולים.
על כן, מענה לסעדים דחופים גם במשבר הקורונה, עדיין יקבלו מענה!
WhatsApp chat