info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

הסכם לחיים משותפים לבני זוג חד מיניים

הסכם לחיים משותפים לבני זוג חד מיניים-
האם בני זוג חד מיניים גם הם יכולים לחתום על הסכם לחיים משותפים אשר יוכר מבחינה משפטית?

שאלה זו עולה לא אחתת בקרב זוגות חד מיניים אשר מעוניינים להסדיר את החיים המשותפים ביניהם באמצעות הסכם כמו זוגות הטרוסקסואליים.
התשובה היא כי בוודאי שהם יכולים לחתום על הסכם שכזה המסדיר את כל הסוגיות הדרושות הסדרה בחיים משותפים הן מבחינה רכושית, זוגית וכדומה.
הסכם לחיים משותפים יכול להחתם בפני נוטריון אשר בפניו גם הסכם של בני זוג הטרוסקסואליים ייחתם ויהיה ויכול גם הסכם שכזה להיות מאושר בבית משפט לענייני משפחה ולקבל תוקף של פס"ד.

WhatsApp chat