info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

הסכם לחיים משותפים- מה זה?

הסכם לחיים משותפים-
נישואים וגירושין נעשים כיום בידי הרבנות, אך כאשר מדובר בזוג בני דתות שונות או בני זוג הידועים בציבור האם עצם היותר לא נישואים אומר הדבר כי אין מגיעים להם זכויות משפטיות?כיצד עליהם להגן על עצמם?
לזוג החי יחד אשר לא רוצה או לא יכול להתחתן לפי הרבנות (כהן וגרושה, בני זוג מאותו מין) ישנם שתי דרכים עיקריות לממש את זוגיותם.
דרך אחת היא באמצעות הסכם לחיים משותפים בו הם מעגנים ומגנים על זכויות ממוניות שלהם  קרי, על הכסף של כל אחד מבני הזוג. על זכויות רכושיות של כל אחד מבני הזוג,  כלומר אם יש לאחד מהם דירה והוא רוצה שלבן הזוג האחר לא תייה נגיעה באותה דירה, הוא ירשום זאת בהסכם לחיים משותפים.
דבר נוסף,אם בני הזוג גרים בדירה של אחד מהם או לחילופין בשכירות, גם את זאת נכתוב בהסכם לחיים משותפים כאשר נתייחס לבן הזוג שקיבל זכות זמנית להיות בדירה ומה קורה בדירה השכורה כאשר בני הזוג נפרדים, מי יישאר ומי יעזוב.
דרך נוספת לזוג החי ביחד היא להינשא בנישואים אזרחיים.
נישואים אזרחיים לא ניתן לממש בישראל מפני שלפי חוק נישואים וגירושים בישראל הם באמצאות הרבנות. זוגות הנישאים בנישואים אזרחיים הם זוגות אשר אינם יכולים להינשא ברבנות כמו בעלי דתות שונות ואו בני זוג בעלי אותו מין או כאשר מדובר בנישואים שלא יכולים להתרחש ברבנות כמו כהן וגרושה. לחילופין ישנם זוגות שיכולים להתחתן ברבנות אך בוחרים שלא אם משום אידיאולוגיה ואם משום חוסר אמונה דתית בממסד הרבני.
גם כאשר אותו זוג נישא בנישואים אזרחיים אין זה אומר שאין צריך הסכם לחיים משותפים. בניגוד לדעה הרווחת גם נישואים אזרחיים מעניקים זכויות משפטיות לבני הזוג. על כן,  על כל אחד מבני הזוג בכדי להבטיח עצמו צריך שיהיה לו הסכם לחיים משותפים.אז למה אנחנו צריכים באמת הסכם לחיים משותפים כאשר טוב לנו ביחד ואנחנו חולקים את החיים שלנו יחד?
אנו צריכים להכין הסכם לחיים משותפים גם כאשר טוב לנו יחד ואנו לא רואים כל צרה באופק, מכיוון שעלול יבוא יום שבו יהיה לנו פחות טוב יחד ובן הזוג השני, יגיד, אומנם אנחנו נפרדים אבל הדירה שלך שגרנו בה יחד 25 שנה או 15 שנה היא גם שלי, היתה לה, לבן הזוג שבבעלותו הדירה, כוונה לשתף אותי ואתה, אפילו הבהרת בפניי שהדירה אומנם רשומה על שמך אך היא גם שלי. ויכול להיות שאותו בן הזוג שבבעלותו הדירה בכלל לא רצה לשתף את בן הזוג השני ורק אמר לו את זה כדי שתנוח דעתו, בעוד הוא בכלל התכוון שהדירה במלואה, עם כל הזכיות שלו תיהיה לילדיו ולא לאף אחד אחר.
גם במקרה של נישואים אזרחיים כדאי לעשות הסכם לחיים משותפים למען הזכויות והרצונות שלנו שלא ייפגעו, יילקחו או יומרו באחרות.

WhatsApp chat