info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים הוא הסכם בין בני זוג שהחליטו לא להינשא וחיים יחד אך הם מעוניינים להעלות על הכתב הסכם שיעגן ויהגן על כל הזכויות הממוניות והרכושיות שלהם.

לדוגמא: אני גר עם בת זוג בבית שרשום על שמי, אך עם כל אהבה שלי אליה, אני מעוניין שדירה זו תישאר רק על שמי למרות שאנחנו גרים יחד. ולה, לא תיהיה דרישה בקשר לדירה.

דוגמא נוספת:
אני גרוש וחי עם בת זוג כבר 5 שנים, יש לי ילדים ואני לא מעוניין שבת הזוג תבוא לילדים שלי מתישהו ותגיד, אני גרתי עם אבא שלכם 10 שנים ולי מגיע איקס. על כן, הפתרון הוא לכתוב הסכם לחיים משותפים בו הדברים הללו יכתבו באופן ברור ומפורש.

 הסכם לחיים משותפים הוא גם לבני זוג החיים בביחד ולא יכולים להתחתן.

WhatsApp chat