info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963
Day

נובמבר 14, 2016

מזונות ילדים

מזונות ילדים כשמם כן הם, מזונות לילדים. סכומם של דמי מזונות ילדים נקבעים בהתאם לצרכי הילדים והממון הדרוש לסיפוק כל צורכיהם. למשל, ילד...
Read More

משמורת ילדים

משמורת ילדים הקטנים מגיל 6 ניתנת בדרך כלל לידי האם בהתאם לחזקת הגיל הרך ולחוק כיום. למרות שישנם שינויים בשנים האחרונות שמראים כי...
Read More

עילות גט

עילות גט לגירושין עילות גירושין נחלקות במהותן לעילות גירושין שתטען האישה ולעילות גירושין שיטען הגבר. עילות גירושין שתטען האישה יכול שיהיו: 1....
Read More