info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

מזונות ילדים

מזונות ילדים כשמם כן הם, מזונות לילדים.

סכומם של דמי מזונות ילדים נקבעים בהתאם לצרכי הילדים והממון הדרוש לסיפוק כל צורכיהם.
למשל, ילד קטין יהיה זכאי לסכום דמי מזונות שיאפשרו לו לחיות את חייו כאילו הוריו לא התגרשו.
טובת הילד גם פה מרימה את ראשה וגורסת כי ילד צריך לקבל את כל המגיע לו לצרכיו הכוללים: מזון, ביגוד, חינוך, חוגים וכן הלאה.

לא תמיד בית המשפט פוסק מיידית  סכום מזונות קבוע, ויכולים להיקבע מזונות זמניים.

אם קבעו לי מזונות זמניים זה אומר שאותו סכום ייקבע לי גם במזונות הקבועים?
יכול להיות בהחלט, לעיתים אכן רואים כי הצרכים שהובאו לידי קביעה של המזונות הזמניים הם ראייה אמיתית לצרכים הקבועים.

 "מזונות זמניים" הם מזונות אשר נפסקים באופן זמני כשמם הם באופן זמני.

מתחילתו של ההליך ועד לסופו יכולה לעבור תקופת זמן מאוד ארוכה, והרי אין זה מתקבל על הדעת שבזמן ביניים זה, יחסירו מהילדים את הזכויות שלהם הם זכאים.