info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

תלונות שווא


תלונות שווא הינן תופעה חמורה ובלתי מוסרית אשר ננקטת בהרבה מהמקרים בהליכי גירושין.

תלונות שווא הרבה פעמים הם טקטיקה פסיכולוגית כלפי הצד שתלונה כזו ננקטת כלפיו, הן מבחינת הרחקתו המיידית מסביבתו, ניתוקו הכמעט מיידי  מילדיו ובעצם בלימתו מכל חייו כפיח שהם מוכרים לו.

דמיינו כי לפתע המשטרה עוצרת אתכם, לוקחת אתכם לתחנת המשטרה, מרחיקים אתכם מביתכם, מארבעת הקירות שאתם רגילים לשוב אליהם כל ערב, מילדיכם, מסביבתכם, מהאנשים הקרובים לכם ומהמרחב האישי שלכם, הפינה הקטנה הנקראת "בית".

תלונות שווא לצערינו מתרחשות מדי יום ביומו וממצב זה עלולים הדברים להידרדר ועלול להיווצר מדרון תלול.