info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

בקשות לחידוש קשר עם קטין

בעת משבר הקורונה,

בתי המשפט עובדים במתכונת מצומצמת וניתן למצוא בתקנות מהם הנושאים שבהם בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים כן יעבדו.

רשימה שכזו כוללת לדוגמא מקרים דחופים, בקשות שונות ודברים בהולים נוספים.

אחת מהבקשות הדחופות הינה בקשה לחידוש קשר עם קטין.

לדוגמא מצב שבו אחד הצדדים מונע קשר בין הצד השני לקטין,

ניתן להגיש בקשה לחידוש קשר עם קטין לבית המשפט ו/או לבית הדין הרבני בכדי שייתן דעתו בנושא ויכריע בסוגייה.

לאחרונה, משרדינו הגיש כמה וכמה בקשות מסוג זה וזכה לאחד בין הורים לבין ילדיהם.

גם בעת משבר הקורונה, ילדים זכאים להוריהם!

WhatsApp chat