info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

תחומי התמחות

web site logo

בקשה ליישוב סכסוך

בחודש יולי 2016 התקבל חוק שטרף את הקלפים בתחום דיני המשפחה. החוק גורס כי עת אין זה אפשרי להגיש תחילה תביעות לבית משפט ו/או לבית הדין הרבני אלא ראשית כל, דרך המלך...
Read More

גישור משפחתי

גישור משפחתי הוא כאשר צדדים הנמצאים בקרע משפחתי, על סף הליך גירושין פונים לעזרה. העזרה הניתנת אינה ייעוץ ואינה ייעוץ זוגי, אינה טיפול ואינה טיפול זוגי. אם כן, ידוע שהליך גישור כשמו כן הוא נועד הוא להוות גשר לצדדים כדי שיוכלו לדבר ולנקות את ערוצי התקשורת ביניהם. האם הליך שכזה הוא אפשרי כאשר מדובר בבני זוג הרוצים והעומדים לפני גירושים שעלולים להיות מכוערים וכואבים?
prectice 2

ידועים בציבור

האם יש מספר שנים מינימאלי כדי להיחשב ידועים בציבור? האם אישה שחייה 15 שנה עם בן זוגה וכעת בן זוגה נפרד ממנה האם היא זכאית לזכויות כל שהם? ידועים בציבור הם בני זוג אשר חיים יחד אך מכל מיני סיבות החליטו לא להינשא זה לזו, אם מבחירה ואם מסיבות איסור דתיות (כהן וגרושה לדוגמא). ידועים בציבור נחשבים בני זוג אשר מקיימים יחד משק בית משותף, חיים משותפים וחיי אישות.
guardian practice

אפוטרופסות גוף ורכוש

אנו נדרשים לבקש מביהמ"ש להיות אפוטרופוס על קטין כאשר קטין או פסול דין לדוגמא אינו יכול להחליט לבדו או לנהל את ענייניו לבדו ונדרש מישהו חיצוני, בין אם בן משפחה ובן אם לא, כדי להחליט ולנהל את ענייניו. בית המשפט בבואו להחליט על מינוי אפוטרופוס ישקול שיקולים רבים ובהם: הקירבה, ההתנגדות של מי מהצדדים
practice agrement

הסכמים בתוך המשפחה​

חוק יחסי ממון קובע כי במידה ובני הזוג ייפרדו, יאוזנו שווי הנכסים ביניהם. החוק גם קובע מספר נכסים ופיצויים אשר לא יאוזנו בין בני הזוג במקרה של פרידה כמו: דירה שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג בטרם הנישואים, ירושה, פיצויים של אחד מבני הזוג בגין נזקי גוף ועוד. כל זוג רשאי לעצב לעצמו בהסכם ממון את אופן חלוקת הרכוש בעת פקיעת הנישואין. ברגע שזוג עושה הסכם ממון באחת הדרכים שקבע המחוקק – זהו ההסדר הרכושי שבין בני הזוג.
diverc practes

גירושין

יצוג בבתי דין ובביהמ"ש לענייני משפחה, לפי חוק נקבע כי נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים. כלומר, כל נישואים וגירושין של יהודים ייעשה אך ורק בבית דין רבני.
divorce practice

צוואות וירושות

ירושה הינה בהתאם לחוק ולקביעותיו, בהנחה שאדם לא רוצה שהחוק יחול עליו, עליו לעשות צווה. אין זה משנה אם מדובר באדם צעיר או זקן- מטרתה של צוואה היא להבטיח כי רצונו של אותו אדם יתקיים