info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

בקשה ליישוב סכסוך

web site logo

בקשה ליישוב סכסוך

בחודש יולי 2016 התקבל חוק שטרף את הקלפים בתחום דיני המשפחה.

החוק גורס כי עת אין זה אפשרי להגיש תחילה תביעות לבית משפט ו/או לבית הדין הרבני אלא ראשית כל, דרך המלך היא בהגשת בקשה ליישוב סכסוך. ומה זאת הבקשה הזו? בקשה זו בעצם אומרת כי בין בני הזוג נתגלע סכסוך והם, בני הזוג מבקשים ליישב אותו.

בצד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין יושבים יחידות סיוע אשר מטרתם להביא את בני הזוג להידברות ולהסכם וזאת תוך 4 פגישות כנדרש לפי החוק.

החוק כמובן מציין סייגים וחריגים אשר עורכי דין המתמקצעים בתחום דיני המשפחה כמו אלינור ברגר משרד עורכי דין וגישור, אשר יודעים אותם וחיים אותם.

האם כל מקרה נופל לגדר החוק?

האם החוק טוב או רע?

האם לכולם יתאים החוק?

 

עוד חזון למועד ואת התשובות לשאלות הללו רק הזמן יגיד.