info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

גישור משפחתי

גישור משפחתי

גישור משפחתי הוא כאשר צדדים הנמצאים בקרע משפחתי, על סף הליך גירושין פונים לעזרה. העזרה הניתנת אינה ייעוץ ואינה ייעוץ זוגי, אינה טיפול ואינה טיפול זוגי. אם כן, ידוע שהליך גישור כשמו כן הוא נועד הוא להוות גשר לצדדים כדי שיוכלו לדבר ולנקות את ערוצי התקשורת ביניהם.

האם הליך שכזה הוא אפשרי כאשר מדובר בבני זוג הרוצים והעומדים לפני גירושים שעלולים להיות מכוערים וכואבים?

חד משמעית כן, ניתן להגיע לכדי הידברות הגיונית ורציונאלית בין צדדים העומדים להיכנס לתוך הליך מורכב ומסובך.

מטרתו של גישור משפחתי הוא להביא את בני הזוג, עם כל הקושי בדבר לסוג של תקשורת, הידברות, נסיון לגשר על הפערים שנוצרו במשך הזמן ובסופו של התהליך להגיע להסכם גירושים.

הליך של גישור משפחתי תלוי בנכונות הצדדים לו, קרי, תלוי ברצונם של הבעל והאישה, הליך זה הוא וולונטארי כלומר אף אחד אינו מכריח אותם לשבת ולהגיע ביחד עם המגשר המשפחתי להידברות, אלא הם אלו שמרצונם החופשי נמצאים בהליך.

הליך כזה יכול להסתיים בהסכם גירושין הנשלח לאישורו של בית משפט אך, גם יכול הליך שכזה להגמר בדרכים אחרות.