top of page
עו״ד אלינור ברגר - משרד עורכי דין וגישור

מאמרים

חמישה דברים שחשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך

ראשית אפתח בהסבר קצר על מהו ייפוי כוח מתמשך.

מדובר במסמך בו אנו ממנים אדם אחר, או כמה אנשים אשר מורשים לפעול בשמנו בעניינים מוגדרים שונים כאשר או אם נאבד את כשירותנו לעשות זאת בעצמנו.

הממנה עצמו הוא שקובע את היקפו של המסמך ולהחליט על אילו מתחומי החיים הוא יחול: התחום האישי, הכלכלי, הרפואי או כולם גם יחד.

ניתן להתוות במסמך זה הוראות מוגדרות וקווים מנחים על מנת להבטיח כי רצון הממנה יתממש בבוא העת וביכולתו למנות כמה מיופי כוח שונים, תוך הפרדה בין תחומי האחריות שלהם.מי יכול למנות מיופה כוח?

כל אדם בין 18 ומעלה רשאי לחתום על מסמך ייפוי כוח מתמשך.


מי יכול להתמנות למיופה כוח?

נקבע כי מיופה הכוח צריך להיות מעל גיל 18 וכשיר משפטית. כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו). כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה, החוק אף קובע כי אדם אשר הוכרז כפושט רגל או כלקוח מוגבל, לא יוכל להתמנות למיופה כוח בענייני רכוש. נקבע גם כי מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום ובכלל זה עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח, מי שמספק לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי תמורת תשלום (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה), לא יוכל להתמנות למיופה כוח.

 

מתי כדאי לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך?

התשובה האחראית ביותר לשאלה זו היא ״עכשיו״. החיים בלתי צפויים ולכן חשוב שנדאג לעתידנו ולעתיד היקרים לנו ונוודא שאנחנו נוקטים בפעולות שעשויות להקל ברגעים מורכבים ובמצבים קשים, ככל שנוכל להתכונן לקראתם.


באילו נושאים יטפל מיופה הכוח שנמנה?

מסמך ייפוי כוח מתמשך יתייחס לתחומי החיים שיבחר הממנה, אותם נוכל לחלק לשלושה נושאים:

  1. ענייני רכוש - המתייחסים לפעולות בענייניו הכספיים של הממנה, ניהול חשבונות הבנק שלו, קרן הפנסיה, נכסי נדל״ן ועוד.

  2. עניינים אישיים - המתייחסים לפרטים כמו מקום מגוריו של הממנה, סדר יומו החברתי וכן הלאה.

  3. עניינים רפואיים - המתייחסים לקבלת החלטות רפואיות, כמו אילו טיפולים יעבור הממנה, אילו תרופות ייטול, באילו מוסדות רפואיים יאושפז וכו׳.


כיצד עורכים מסמך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך עורכים אצל עורך דין שקיבל הסמכה מיוחדת לכך, אשר ידאג לנסח מסמך מפורט וכולל המקיף את רצונותיו של הממנה.

במסגרת תפקידו עורך הדין יוודא כי מייפה הכוח מבין את משמעות המסמך במלואה ושלם עם בחירותיו והחלטותיו.

לאחר חתימת הצדדים על המסמך, עורך הדין מפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי ובבוא היום והצורך, ידאג להפעילו.


על הפעלת מסמך ייפוי כוח מתמשך וההבדלים בינו לבין צוואה או מינוי אפוטרופוס, אכתוב בהמשך.

משרדנו מתמחה והוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך. לשאלות וייעוץ מוזמנים לפנות אלינו.


אין הכתוב מהווה ייעוץ משפטי, כל מקרה ומקרה יידון לגופו בייעוץ אצל עורך הדין באופן פרטני ואישי.

Comments


bottom of page