top of page
עו״ד אלינור ברגר - משרד עורכי דין וגישור

מאמרים

ייצוג נשים נפגעות אלימות

למעלה מ-200,000 נשים בישראל נפגעות מאלימות מדי שנה, כאשר רק רבע מהן מדווחות לרשויות.

מדי שנה נרצחות עשרות נשים על רקע מגדרי, כשהנתונים מראים שיותר ממחצית מהן הכירו את הרוצח שלהן.


אלימות כלפי נשים היא בעיה חברתית נפוצה החוצה מעמדות, מגזרים ומצב סוציואקונומי ובאה לידי ביטוי במגוון דרכים כשהעיקריות שבהן: אלימות פיזית, אלימות מינית, אלימות כלכלית ואלימות נפשית.

נשים נפגעות אלימות חשות השפלה, סבל, חרדה ולחץ מתמשך עד כדי איבוד צלם אנוש ולעיתים עוברות שנים רבות, אם בכלל, עד שהן אוזרות אומץ לחשוף את דבר ההתעללות נגדן ולפעול כדי לעצור אותה.

הידעתם מה הגרסה החוקית-המשפטית בנושא?


ריכזתי כאן מספר עובדות חשובות שכדאי להכיר הנוגעות לזכויותיהן של נשים הסובלות מאלימות במשפחה.

  • על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א (1991) ניתן לבקש מבית המשפט צו הגנה מפני בן משפחה אשר נוהג באלימות כלפי בני המשפחה. אלימות יכולה להיות פיזית, נפשית, כלכלית או אחרת. צו ההגנה יכול להינתן במעמד המבקש בלבד, אך קיימת חובה לקיים דיון בנוכחות שני הצדדים לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו. צו הגנה יכול להיות, למשל, איסור כניסה מפורש לדירה בה מתגוררת משפחתו של בן המשפחה האלים, איסור להטריד את בן משפחתו ועוד.


  • על פי חוק זכויות נפגעי עבירה יש לנפגעת זכות להגנה במהלך המשפט, מפני החשוד ומקורביו, זכות לקבלת מידע על שירותי הסיוע הניתנים לנפגעי עבירה, זכות לקבל העתק של כתב האישום נגד הנאשם, זכות להביע עמדה על הסדר טיעון עם הנאשם לפני שתתקבל החלטה בעניין, ואם האדם המורשע צפוי להשתחרר, יש לנפגעת זכות להביע עמדה באשר לסיכונים האפשריים כתוצאה מכך.


  • על פי חוק הגנת הציבור מפני עברייני מין, חייבות הרשויות לבצע “הערכת מסוכנות” לעבריין מין וניתן להוציא “צו פיקוח ומעקב” שבו מפורטות המגבלות המוטלות על העבריין, כדי להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות.


  • חוק מניעת הטרדה מאיימת נועד לספק הגנה כשהאלימות אינה פיזית. אסור להטריד, לבלוש או לאיים לפגוע באדם או בקרובו.


כשהמטריד גורם לפגיעה ממשית בשלוות חייו של הנפגע, ניתן להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת.

נשים אשר סובלות מאלימות יכולות לפנות למגוון גורמים שיסייעו להן להגן על עצמן ועל זכויותיהן.

משרדנו מתמחה בדיני משפחה וגירושין ומלווה נשים רבות בדרכן החוצה ממעגל האלימות, בדרך לחיים החדשים, הבטוחים והאופטימיים המגיעים להן.

לשאלות וייעוץ פרטני צרו קשר.


* אין הכתוב מהווה ייעוץ משפטי, כל מקרה ומקרה יידון לגופו בייעוץ אצל עורך הדין באופן פרטני ואישי.*

Comments


bottom of page