top of page
עו״ד אלינור ברגר - משרד עורכי דין וגישור

מאמרים

מהי משמורת משותפת?

בשנים האחרונות גוברת ההכרה כי ילד זקוק למעורבות עמוקה של שני הוריו, הן של האם והן של האב, לאחרונה אכן התחילו להפנים שני בני הזוג כי יש להם מחוייבות עמוקה כלפי הילד. הבנה זו התעוררה אולי אצל אנשים רבים בעקבות דו"ח ועדת שניט אשר פורסם בהמשכו בשלהי שנת 2012, הועדה גרסה והמליצה לבטל את חזקת הגיל הרך ולא לקבוע הגדרות מפלות בין ההורים שכן אי-שוויוניות גורמת להטמעת ההבדל בין ההורים וגורמת לקונפליקט להתמשך אולי זמן רב יותר משהקונפליט אמור להיות. בני-זוג גרושים הבינו סוף סוף כי טובת הילד היא החשובה ועל כן, אין טעם לחשוב על הורות כאשר כל אחד לבד אלא שני הורים שהם ביחד בכל הנוגע לחייו ולהיבטים הקשורים לילד.


מהי בעצם אותה משמורת משותפת אותה קובע בית המשפט?

משמורת כזו הינה הסכמה מדעת של שני ההורים, הרואים עצמם ומקבלים על עצמם הורות שווה. כלומר, ההורים עדיין עודנם הורי הילד באותו מובן שהיה לפני הפרידה ו/או הגירושין עצמם. ההורים ממשיכים לתפקד כהורי הילד וכאחראים עליו בכל תחומי החיים שלו וזאת תוך הבנה כי אנו מדברים על טובתו של הילד הן לטווח הקצר ובייחוד לטווח הארוך.


על הילד לדעת כי שני העוגנים של חייו עדיין איתנים גם אם כרגע ההורים לא מצויים תחת קורת גג אחת או שמא חיים עם בני זוג אחרים. בית המשפט אף גורס במקרים רבים כי כאשר ישנם בני זוג לשעבר המקיימים את חובותיהם כהלכה כלפי ילדיהם, כי אין פסול ואף מומלץ לקבוע משמורת משותפת.


כבוד השופטת ורדה בין שחר באחד מפסקיה גורסת:

" התחושה שלי היא המילה משמורת משותפת הפכה לאיזה מושג סמנטי שנלחמים עליו. כאשר מדובר בשני הורים טובים, מטיבים ראויים, כאשר ממילא יש הסדרי ראייה נרחבים, כולל לינה, אינני רואה מדוע שלא לתת לשני ההורים את האפשרות לקחת אחריות משותפת על הילדים. "


בפסק דין אחר נאמר:

" בשנים האחרונות החלה להתפתח גישה חדשה המבקשת לדחוק את התפיסה המשפטית העוסקת בהחזקת הקטינים ובקביעת הורה משמורן ובמקומה להנחיל עקרונות משפטיים חדשים אשר מתבססים על מודל של אחריות הורית, כשהשאיפה היא לאחריות הורית משותפת. "


תפיסת הילדים את הוריהם כשווים בגידולם, ללא קשר לגירושין, נותן לילדים תחושת יציבות חזקה הן בחייהם והן בהוריהם. חשוב שהילדים יראו וידעו ששני הוריהם נותרו במעמד הורי שווה וכי ושני ההורים ממשיכים להיות דמויות משמעותיות בחיי הילדים.


מחקרים לא אחת מראים כי ישנה חשיבות לתפקידים של שני ההורים בהתפתחות ילדיהם. חשיבות חשובה ומהותית בעיקר בעת גירושים של בני הזוג. חשוב שאבות יהיו מעורבים בחיי ילדיהם וכי תינתן להם ההזדמנות להעניק לילדים שגם הם חווים פרידה וטלטלה בעקבות הגירושין והפרידה של ההורים, תמיכה הן מבחינת הרגשת הביטחון של הילדים, הן מבחינה רגשית, חברתית וכדומה.מדוע זה חשוב כי שני ההורים יהיו בעלי זכויות שוות וכי יכריזו עצמם כבעלי משמורת משותפת?

תפיסת הילדים את הוריהם כשווים בגידולם, ללא קשר לגירושין, טובת הילדים היא שהם יראו וידעו ששני הוריהם נותרו במעמד הורי שווה, למרות הגירושין והמצב הנתון כי הם חיים כיום בשני בתים. שני ההורים ממשיכים להיות דמויות משמעותיות בחיי ילדיהם אין הורה שהינו בגדר "הורה מחנך וקשוח" ואילו האחר, ה- "שוטר הטוב" המאפשר אכילת ממתקים ומגדל ללא גבולות כאשר הילדים אצלו כל סוף שבוע שני.


הילדים אינם מהווים כקלפי מיקוח וכחלק מהמאבק - ההורים משתפים פעולה ביניהם כאשר התקשורת ביניהם לגבי הילדים היא תקשורת פתוחה וראויה. ברגע שהילדים קולטים כי דבר לא השתנה לגביהם, אין מניפולציות רגשיות מצד הילדים, אין רגשות אשם מצד ההורים לגבי פירוק התא המשפחתי כפי שהיה קיים ואין אי הבנות בין ההורים.


אין הכתוב מהווה ייעוץ משפטי, כל מקרה ומקרה יידון לגופו בייעוץ אצל עורך הדין באופן פרטני ואישי.


לשאלות ולייעוץ צרו קשר.


Comments


bottom of page