top of page
עו״ד אלינור ברגר - משרד עורכי דין וגישור

מאמרים

מטרתו של הליך גישור

סביר להניח כי בעבר נתקלתם במונח "גישור" לא אחת ואפילו בתחומים והקשרים שונים.


לרוב, כולם יודעים מהו גישור אך, לא באמת יודעים מהו ומה מטרתו.


סעיף 79ג' לחוק בתי המשפט, קובע כי גישור הוא הליך שבו נועד המגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.


ראשית יש לומר, כי גישור הוא הליך וולונטררי ורצוני של הצדדים כלומר אף אחד לא יכול להכריח צד או צדדים לגישור ללכת להליך זה.


לדוגמא כאשר בביהמ"ש מפנים לגישור, ההפניה היא לא בגדר הכרח אלא בגדר המלצה בלבד, המלצה שעלתה כי מנסיבות התיק יש אפשרות בעלת סבירות כי התיק יוכל להתברר בהליך של גישור.


אם כן, כנאמר גישור הוא הליך וולונטארי של הצדדים, גישור הוא הליך מהיר,יעיל, זול וכל זאת ביחס לאלטרנטיבה העומדת לצדדים והיא ביהמ"ש.


בגישור נשמרת הסודיות והפרטיות קרי, דברי צד שאמר דבר למגשר, דבריו לא יעברו לא לצד השני ולא לבית המשפט ללא רשות אותו צד.


כמו כן, בהליך זה משטקפת המחוייבות הגדולה של הצדדים להליך ולקיום הסדר וכל זאת לאור מה שנאמר בפתיחה וזה כי ההליך נשען כולו על רצונם האמיתי והכנה של הצדדים להגיע לפתרון.


תקנה 5 (א) לתקנות בית המשפט העוסקות בגישור קובעת כי המגשר במילוי תפקידו ינהג בהגינות,בתום לב וללא משוא פנים.


דבר חשוב לציין הוא כי למגשר תפקיד חשוב מאין כמוהו, עליו לעזור ולסייע לבעלי הדין לפתור את המחלוקות בגינן הם פנו אליו, עליו לעשות כן תוך הובלת הצדדים בדרך הטובה להם, תוך דאגה לאינטרסים של כל אחד מהם, דאגה לרצונות של כל אחד מהם ודאגה לאופציות הטובות ביותר העומדות להם.


אם זאת, למגשר בניגוד לבורר ולשופט, אין סמכות הכרעה בעניין העומד למולו. מידע זה הינו מידע כללי בלבד ובטח שלא מהווה ייעוץ כללי או משפטי מכל סוג שהוא.


כל מקרה ומקרה הוא לפי נסיבותיו הפרטניות ובכל מקרה רצוי וכדאי לפנות לעו"ד. הסתמכות על המידע הנ"ל הינה באחריות המשתמש בלבד.


לייעוץ משפטי צרו קשר.

Comments


bottom of page