top of page
עו״ד אלינור ברגר - משרד עורכי דין וגישור

מאמרים

מניעת מאבקי ירושה באמצעות צוואה

לרוב לאחר שאדם נפטר הוא מותיר אחריו רכוש: כספים, נכסים, מניות, אגרות חוב, כלי רכב, חסכונות ועוד.

לעיתים מצליחים היורשים לטפל בעניין הירושה בקלות יחסית וללא מחלוקות, אך לעיתים תכופות אנו נתקלים במקרים בהם על רקע פטירתו של המנוח, צצות להן אי הסכמות ומתעוררים סכסוכים באשר לעזבונו.

במרבית המקרים סכסוכים אלו מתקיימים בין בני המשפחה הקרובים ואף הקרובים מכל, מה שהופך אותם למורכבים, כואבים ויצריים יותר.


בבתי המשפט לענייני משפחה מתנהלים על בסיס יומיומי מאבקי ירושה היוצרים מתחים וקרעים בין בני המשפחה,

מה שיכול היה להימנע באמצעות מסמך חוקי מחייב שנערך ע״י עו״ד: צוואה.


חוק הירושה מגדיר ארבעה סוגי צוואה אשר להם תוקף משפטי:

צוואה בכתב יד סעיף 19 לחוק הירושה קובע כי המוריש יוכל לנסח צוואה הכתובה בכתב ידו ובה לקבוע את אופן חלוקת רכושו לאחר מותו. לפי החוק, על הצוואה להיות כתובה במלואה בכתב ידו של המוריש עצמו, לציין את תאריך עריכתה ולחתום את חתימתו עליה.


צוואה בפני עדים לפי סעיף 20 לחוק הירושה, המוריש יכול לערוך צוואה ולחתום עליה בנוכחות אנשים אחרים כעדים לקיום הצוואה. בצוואה מסוג זה אין חובה שתיכתב בכתב ידו של המוריש ומספיק שתהיה חתומה על ידי המוריש, ובתנאי שחתם עליה בפני שני עדים הכשרים לשמש כעדים לצוואה, אשר חתמו על גביה בעצמם ואישרו כי המוריש חתם עליה בפניהם והודיע להם כי זאת היא צוואתו האחרונה.

צוואה בעל פה סעיף 23 לחוק הירושה מכיר בקיומה של צוואה בעל פה. מדובר בצוואה אשר תקפה מבחינה משפטית רק במקרים יוצאי דופן, כמו למשל אם המוריש על ערש דווי ומתקשה בכתיבת הצוואה. במקרים כאלה יוכל המוריש להקריא את צוואתו בפני שני עדים הדוברים את שפתו. על העדים להעלות את דבריו על הכתב במלואם, בתוספת תאריך רישום הצוואה ופירוט הנסיבות שמצדיקות ומאפשרות לתת תוקף משפטי לצוואה מסוג זה. העדים ימסרו את הצוואה לידיו של הרשם לענייני ירושה בסמוך ככל האפשר למועד עריכתה. יש לציין כי אם המוריש לא נפטר לאחר חודש מיום הקראת הצוואה, היא בטלה ויש להכין צוואה חדשה.

צוואה בפני רשות סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי יש אפשרות למוריש להכין את צוואתו בפני גורמים משפטיים שהחוק מגדיר אותם כ“רשות“, הווה אומר נוטריון, בית משפט, בתי דין רבניים, שופט, רשם של בית משפט, או רשם לענייני ירושה. הגורם המאשר את הצוואה מקריא את הצוואה בפני המצווה (ובשפתו). בשלב זה ועם קבלת הסכמתו של המוריש למה שהוקרא לו, מאשר ה"רשות" בחתימתו וחותמתו את הצוואה.נכון, ישנם מקרים רבים של ירושות בהם הכל עובר חלק, בני המשפחה והמעורבים בדבר מקבלים את חלקם בירושה כשורה תחתונה וכעובדה מוגמרת, אך למרות זאת, המקרים בהם נושא הירושה הופך לסכסוך הם נפוצים מאוד גם כן, כאשר מוטבים בצוואה או גורמים שאינם מוטבים בצוואה או בצו הירושה, טוענים לקיפוח ומנסים להשיג חלק כזה או אחר מירושתו של

המנוח.

מנסיוני, מוות של אדם קרוב הוא תמיד קשה וכואב, במיוחד עבור משפחתו, אך כאשר מצרפים לכך סכסוך ירושה אשר מתהווה לאחר פטירת קרוב המשפחה, מדובר באירוע מצער וטרגי אף יותר.


אין אדם יודע מה צופן לו העתיד ואפילו המחר, אך ניתן להתכונן לכל מה שלא יבוא אלא רק לאחר 120 שנות בריאות ושגשוג ולערוך צוואה ברורה, מפורטת וכוללת, כדי למנוע את אשר יכול לקרות ולשמור על המשפחה מלוכדת, תומכת ואוהבת.

פנו לעו״ד מקצועי, מנוסה ויסודי שיישב איתכם, ישאל את כל השאלות הנכונות, יענה על חששותיכם ויערוך עבורכם את

המסמך החוקי המדויק עבורכם.אין הכתוב מהווה ייעוץ משפטי, כל מקרה ומקרה יידון לגופו בייעוץ אצל עורך הדין באופן פרטני ואישי.לשאלות ולייעוץ צרו קשר.

Comments


bottom of page